One $/each day

Link naar de website: One $/each day

One $/each day is na OpinionFirst het tweede project van de Stichting DemocracyFirst. De ontwikkeling van One $/each day begon in januari 2013.

Democratie, vrijheid en welvaart gaan hand in hand. Om democratie een goede voedingsbodem te geven, is het noodzakelijk om de armoede in de wereld te verminderen. Maar het omgekeerde is ook waar. Voor het verminderen van de armoede is werkelijke democratie van groot belang. Dit is het uitgangspunt van de website One $/each day van de stichting DemocracyFirst.

One $/each day heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen over een basisinkomen kan beschikken om zo in elk geval een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Ook in dit project wil DemocracyFirst een verbindende rol spelen tussen personen, organisaties en instanties, met als doel voor iedereen een basis inkomen te realiseren. Het systeem en de geldstromen moeten volledig transparant zijn met als doel democratische besluitvorming te stimuleren en diegenen te ondersteunen die dat het hardste nodig hebben.

Het is een wereldwijde campagne. Vandaar dat het principe van One $/each day meertalig is. De site kan dan ook binnen enkele uren in elke taal en in elk land worden geïntroduceerd.

One $/each day campagne

One $/each day wil bereiken dat iedere overheid in de wereld aan iedere inwoner elke dag $1 geeft. Dus aan u, aan mij, aan iedereen. U betaalt zelf niets voor deze wereldwijde solidariteitsdollar. U maakt alleen uw keuze.

Wat doet ú als u elke dag $1 ontvangt?

U hebt de keuze om uw $1 per dag zelf te ‘houden’ of om uw $1 te ‘geven’ aan iemand anders in de wereld die uw hulp zeer goed kan gebruiken. U hoeft alleen deze keuze te maken en op de site te registreren!

Met uw keuze…

…kunnen wij er alles aan doen om het idee van One $/each day te verwezenlijken. Op het moment dat One $/each day namelijk voldoende stemmen heeft gekregen, bieden wij uw regering een petitie aan. En zodra One $/each day door uw regering is aangenomen, ontvangt u dus $1 per dag. Uw stem betaalt zich uit.

Hoe meer stemmen, hoe sneller u $1 per dag ontvangt, dus moedig al uw vrienden aan te stemmen op One $/each day.