Steun ons

De stichting DemocracyFirst is ontstaan vanuit een ideaal om met moderne democratie wereldwijd blijvend de kwaliteit van miljoenen levens te verbeteren.

Wij werken in een geïnspireerd team, zonder winstoogmerk. Iedereen, inclusief het bestuur van de stichting, werkt volledig pro deo. Met ons spaargeld is de start van de eerste projecten is bekostigd. Dat is echter niet toereikend om het project OpinionFirst, One $/each day en onze andere ambities te realiseren. Hiervoor zijn wij mede afhankelijk van uw financiële steun. Hoe meer middelen wij beschikbaar hebben, hoe sneller en beter wij onze doelstellingen kunnen realiseren. Wij hebben uw hulp nodig en elke steun is meer dan welkom!

Doet u mee aan OpinionFirst of One $/each day? En onderschrijft u onze democratische initiatieven, waarmee we de wereld voor miljoenen mensen permanent beter willen maken? Wacht dan niet en ondersteun ons. Geef ons (en vooral de miljoenen die het veel slechter hebben dan wij) de vleugels die we nodig hebben om te vliegen! U kunt ons op allerlei manieren helpen:

Eenmalige donatie!

Indien u OpinionFirst gebruikt of onze democratische initiatieven onderschrijft, wacht dan niet en ondersteun ons. Geef ons vleugels, we hebben het zo eenvoudig mogelijk voor u gemaakt:

Donatie

of maak uw bijdrage over naar:

Rabobank account no. 1066.70.824
ten name van DemocracyFirst, Castricum, Netherlands

Maandelijkse bijdrage

Wij zouden het zeer op prijs stellen, als u ons met een maandelijkse bijdrage meer stabiliteit en continuïteit wilt geven. Uw bijdrage, van welke omvang ook, is meer dan welkom. Als u ons structureel kunt ondersteunen om onze én uw idealen te realiseren, klik dan op de Bijdrage-knop of geef vandaag nog uw bank de opdracht om maandelijks een bedrag over te schrijven:

Contributie

Neem deel aan het DemocracyFirst opiniepanel!

Help ons. Uw meningen hebben letterlijk waarde!

Bedrijven betalen ons voor hun onderzoek onder onze deelnemers van het opiniepanel. U besteedt per maand een paar minuten van uw tijd om hun vragen te beantwoorden. Deelnemen kost u niets.

Meer opiniepanel deelnemers = Meer inkomsten en armslag voor DemocracyFirst.
Meer inkomsten = Minder advertenties op onze website.

Gebruikt u OpinionFirst? En/of onderschrijft u onze democratische initiatieven? Wacht dan niet en neem deel aan het marketingpanel. U kunt op elk gewenst moment weer stoppen.

Deelname

Promotie

Behalve financiële support kunt u ook op een fantastische manier bijdragen door onze stichting en projecten aan te bevelen bij anderen.


Als u iedere week tien personen uitnodigt om deel te nemen aan moderne democratie, is dat van onschatbare waarde voor ons succes!


Nodig deskundigen, politici, beleidsmakers, journalisten en uw vrienden uit om deel te nemen aan OpinionFirst of One $/each day. Dit is een van de beste bijdrages die wij ons kunnen voorstellen. Waarom? Omdat u door deze bijdrage helpt om onze gezamenlijke doelstelling te verwezenlijken. Lees hoe u onze projecten kunt aanbevelen:

Beveel OpinionFirst aan        Beveel One $/each day aan

Sluit u aan!

Ga mee op dit avontuur om iets bijzonders voor miljoenen mensen te realiseren. Hebt u een grote drive of speciale talenten? Doe dan vandaag nog mee! U bent meer dan welkom!