DemocracyFirst

DemocracyFirst wil alle mensen betrekken bij besluitvorming die hen aangaat. 
Arm of rijk, hoog of laag opgeleid, waar ook ter wereld.

Overal in het maatschappelijk leven worden beslissingen genomen: in de sportvereniging, op school, een bedrijf, in uw wijk, woonplaats, provincie, land, regio of zelfs de wereld. Zo’n besluit kan voor mensen van groot belang zijn, en veel invloed hebben op hun dagelijks leven. Helaas hebben niet altijd alle betrokkenen invloed op de besluitvorming.

DemocracyFirst ontwikkelt middelen om het proces van democratische 
besluitvorming te faciliteren en stimuleren.

Eén van de middelen die stichting DemocracyFirst inzet om dit doel te bereiken, is de website OpinionFirst. Via dit platform kan iedereen een voorstel of een plan lanceren, en proberen daarvoor medestanders te vinden. Lukt dat, dan is dat natuurlijk een ijzersterk argument om het voorstel ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

DemocracyFirst is ervan overtuigd dat democratische besluitvorming, 
op welk niveau dan ook, een belangrijk ingrediënt is voor een samenleving 
of groep waarin ieder individu tot zijn recht kan komen.

Het platform OpinionFirst is de verbindende factor tussen mensen. OpinionFirst brengt lijn in meningen en opinies, en geeft zo kracht aan goede voorstellen en ideeën. Wij hopen dan ook dat deze moderne benadering van een eeuwenoud principe veel mensen zal inspireren om zélf het initiatief te nemen voor een betere samenleving.