Historie

Start

Het idee voor de Stichting DemocracyFirst is al vele jaren geleden geboren (1968). Het maakte een onuitwisbare indruk op velen van ons.

Aanleiding was het feit dat de welvaart die wij hier in het Westen kennen, is voorbehouden aan een relatief klein deel van de wereld. Ondanks het feit dat hulporganisaties al decennia lang proberen het armoedeprobleem op te lossen, heerst in een groot deel van de wereld nog steeds armoede, honger, en is er geen schoon drinkwater. Mensen zijn niet in staat een opleiding te volgen en het ontbreekt vaak aan de meest essentiële medische zorg. Zelfs nu, in 2019, leiden nog steeds 820 miljoen mensen honger.

Ondanks alle welvaart in de wereld, en ondanks alle technische mogelijkheden, blijven dit soort – eigenlijk  vrij eenvoudige – problemen onopgelost. Het is vanuit deze frustratie, dat het idee voor de stichting DemocracyFirst is ontstaan. De gedachte is dat met werkelijke democratie, waarbij dus werkelijk iedereen een stem heeft, dit soort excessen niet voor zouden komen.

Maar ook in de Westerse wereld is democratische besluitvorming lang niet altijd voldoende gegarandeerd. Steeds meer mensen raken gefrustreerd en keren zich af van beleidsmakers omdat zij niet het idee hebben dat ze gehoord worden. Ook op kleinere schaal, in bedrijven en verenigingen, ervaren mensen vaak te weinig mogelijkheden om zelf initiatieven te ontplooien of een mening te laten horen aan het bestuur of managers.

Ontwikkeling democratie

Door de geschiedenis heen heeft de mens altijd gezocht naar methoden om zijn ideeën te verspreiden en medestanders voor die ideeën te vinden. In de achttiende en negentiende eeuw gebeurde dat door middel van de boekdrukkunst. En in de twintigste eeuw speelde de stencilmachine en later het kopieerapparaat een belangrijke rol. Deze technieken zijn cruciaal geweest voor het ontwikkelen van de democratie.

Vandaag de dag speelt het internet deze rol en biedt OpinionFirst de techniek en de structuur om, met heel wat meer mogelijkheden dan de stencilmachine, democratische besluitvorming te stimuleren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we zonder meer een meer betrokken samenleving kunnen creëren waarin problemen als armoede en honger veel gemakkelijker worden opgelost, als mensen de mogelijkheid hebben om zelf initiatieven te nemen voor die oplossingen wanneer zij de kans krijgen zich uit te spreken over de besluitvorming die hen aangaat. De stichting DemocracyFirst wil, zonder winstoogmerk, de hulpmiddelen daarvoor aanreiken.

De stichting DemocracyFirst werd op 29 mei 2008 opgericht. Rond die tijd werd ook gestart met het eerste project, de ontwikkeling van OpinionFirst.