Doelstellingen

Door het toepassen en stimuleren van moderne democratie wil de stichting DemocracyFirst de wereld tot een betere plaats maken voor alles en iedereen.

Het is onaanvaardbaar dat er op deze aarde iemand sterft van de honger of dorst, dat iemand lijdt onder een oorlog, dat het mensen ontbreekt aan basis medische verzorging en dat er kinderen zijn zonder onderwijs, bescherming of onderdak. Daarnaast is het onvoorstelbaar dat de omgeving en de natuur nog steeds onvoldoende worden beschermd en gerespecteerd.

Bijna ieder gezond denkend mens in deze wereld beseft dat deze excessen niet acceptabel zijn. Maar als we het daar allemaal over eens zijn, waarom gebeuren deze dingen dan toch iedere dag? Waarom sterven elke dag 18.000 kinderen aan honger, en waarom hebben 820 miljoen mensen honger? Het gebeurt omdat mensen zoals u en ik niet worden gehoord!

DemocracyFirst is opgericht om ervoor te zorgen dat u en ik wèl worden gehoord.

DemocracyFirst ontwikkelt hulpmiddelen, structuren en methodologieën en stelt deze ter beschikking aan de samenleving. Dit om een democratische besluitvorming te bevorderen en te ondersteunen. De stichting heeft de overtuiging dat:


Een werkelijk democratische samenleving zorgt voor minder honger, minder oorlog, goed functionerende sociale basis-voorzieningen en meer welvaart.


Wij willen managers en beleidsmakers ondersteunen door ze informatie te geven over wat u wilt en wat uw zorgen zijn. Onze ambitie is het om het gat te dichten tussen wat u wilt dat er gebeurt en wat managers en beleidsmakers dènken dat u wilt dat er gebeurt. Wij brengen u en managers en beleidsmakers dichter bij elkaar. Zo is democratie overal binnen handbereik.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door openbare websites, bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten.

De stichting ontwikkelt platforms en campagnes die maken dat u precies kunt aangeven wat u wilt dat er gebeurt in een groep of in de wereld. Wij stellen daarnaast al het mogelijke in het werk om wereldwijd moderne democratie te bevorderen en zo uiteindelijk de kwaliteit en de leefomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren.

DemocracyFirst werkt zonder winstoogmerk en is volledig onafhankelijk van welke politieke, religieuze of maatschappelijke organisatie dan ook.